Już niebawem dwie konferencje pt: 
Modlitwa…, rozmowa…, czułość…
  – dialog małżonków w 3D

5 listopada – w Toruniu – w Centrum Dialogu im św. Jana Pawła II, Plac Frelichowskiego 1

26 listopada – w Lubaczowie – w KonkatedrzePolska północna – Toruń
5.11.2015r. Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. Frelichowskiego (przy seminarium duchownym)
Informacje organizacyjne: Rejestracja od g.8.45. Rozpoczęcie konferencji o g.9.30, zakończenie ok.g.18
Koszt 120zł od małżeństwa (uczestnictwo, materiały, obiad, kawa)
Zaliczka
Konieczna opłata 50zł – na konto:
Kapucyni – Apostolstwo Małżeństw
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

Volkswagen Bank    50 2130 0004 2001 0730 1583 0001

z dopiskiem “[imię i nazwisko] – Konferencja – Toruń”

Dzieci Ze względu na tematykę i intensywność spotkania wskazane jest uczestnictwo samych małżonków
Zapisy, kontakt apostolstwo-pn@komuniamalzenstw.pl tel. 695 035 060 (po g.20) – ZAPISY DO 3.11.16r.
Polska południowa – Lubaczów
26.11.2015r. Konkatedra
Informacje organizacyjne: Rejestracja od g.8.45. Rozpoczęcie konferencji o g.9.30, zakończenie ok.g.18
Koszt Tylko 70zł od małżeństwa!
Zaliczka Konieczna opłata 50zł – na konto:
Kapucyni – Apostolstwo Małżeństw
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
Volkswagen Bank    50 2130 0004 2001 0730 1583 0001

z dopiskiem “[imię i nazwisko] – Konferencja – Lubaczów”

Dzieci Ze względu na tematykę i intensywność spotkania wskazane jest uczestnictwo samych małżonków
Zapisy, kontakt apostolstwo-pd@komuniamalzenstw.pl, ZAPISY DO 22.11.16r.

w programie:

  • 3 wystąpienia – o dialogu w sferze ciała, psychiki i ducha – poprowadzą – o. Knotz i małżonkowie,
  • czas na dialog małżonków i ćwiczenia z komunikacji
  • adoracja, Msza Święta

Zapraszamy!