W Komunii Małżeństw zrzeszają się małżeństwa, które:

  • pragną pielęgnować więź we wszystkich wymiarach życia małżeńskiego, troszcząc się o integralny rozwój człowieka w małżeństwie;
  • pielęgnują duchowość małżeńską uważając ją za podstawową duchowość małżeństwa sakramentalnego,
  • odkrywają swoje powołanie do objawiania obecności Boga w Trójcy Jedynego w miłości małżeńskiej,
  • uczestniczą w związku Chrystusa Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy stając się małymi wspólnotami Kościoła,
  • inspirują się teologią zaślubin małżonków w Chrystusie i teologią ciała według św. Jana Pawła II;
  • podejmują ewangelizację mężczyzny i kobiety ukazując piękno i mądrość współczesnej nauki Kościoła o miłości, o małżeństwie, o wyjątkowej wartości ludzkiego ciała, jego płciowości i seksualności.

Duszpasterzem Komunii Małżeństw jest o. Ksawery Knotz OFMCap – duszpasterz małżeństw i redaktor portalu dla małżonków Szansa Spotkania.