Niewierność pustynia

Spotkanie w Rumi - Nasze obszary niewierności wobec Boga i współmałżonka...

Każdy z nas ma swoje pomysły na życie... każdy z nas ma…