Spotkanie w Rumi – „Eucharystia w życiu małżonków” –

„Eucharystia w życiu małżonków”
– Rozważania o słuchaniu, ofiarowaniu, komunii… podczas Eucharystii i w życiu codziennym
SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJ